Rejs Roku

 

Aktualności

PO DWÓCH LATACH SREBRNY SEKSTANT PRZYZNANY! LAUREACI 2022 - KPT. MICHAŁ PALCZYŃSKI / ALEKSANDRA RAPP!

Tradycyjne grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant” odbyło się w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie mieszanym – z udziałem części jurorów za pośrednictwem łączeń online. Po dwóch pandemicznych sezonach w minionym roku odnotowano pewne ożywienie w realizacji żeglarskich projektów. Tegoroczne, pięćdziesiąte trzecie już, tradycyjnie grudniowe posiedzenie Jury Nagród Ho-norowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant” podobnie jak w roku poprzednim odbyło się w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie mieszanym – z udziałem części jurorów za pośred-nictwem łączeń online. Po dwóch pandemicznych sezonach w minionym roku odnotowano pewne ożywienie w re-alizacji żeglarskich projektów.

Jury rozpatrywało w sumie 17 kandydatur, w tym 10 dotyczyło kon-kretnych rejsów/przedsięwzięć żeglarskich minionego sezonu, pozostałe były zgłoszeniami o charakterze okolicznościowym bądź wskazującym na konsekwentną realizację żeglarskich programów w cyklu wieloletnim. Rozpatrując kandydatury uwzględniano walory poszczególnych przedsięwzięć zgodne z założeniem Nagrody premiującej obok śmiałych, pionierskich wypraw i rejsów, szersze przesłanie kultywowania idei wychowania morskiego czy związanego z morzem i żaglami sposobu na życie. W wyniku dyskusji oraz często niejednogłośnych głosowań, Jury zdecydowało o przyznaniu jednak, po dwuletniej przerwie, Nagrody Głównej Rejsu Roku - Srebrnego Sekstantu. Jury zdecydowało także o przyznaniu dwóch Nagród oraz trzech Wyróżnień Honorowych RR 2022. W ramach projektu Rejs Roku przyznane zostały tradycyjne Nagrody Specjalne: Bursztynowa Róża Wiatrów Prezydenta Gdańska oraz Grotmaszta Bractwa Kaphornowców. Należy podkreślić fakt zwrócenia wielkiej uwagi Jury na każde przedsięwzięcie żeglarskie mające miejsce w minionym roku oraz docenienie wkładu organizacyjnego i bezpieczeństwa tych wydarzeń. W styczniu 2023 ogłoszona zostanie także tradycyjna Nagroda Specjalna Rejsu Roku Polskiego Związku Żeglarskiego.

PATRZ - KOMUNIKAT JURY 2022: Komunikat2022.pdf