Rejs Roku

 

Aktualności

Czcigodni weterani

Podczas żeglarskiej gali Rejsu Roku w Dworze Artusa, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż.w. Andrzej Królikowski uhonorował orderami "Pro Mari Nostro" dwóch twórców Nagrody, redaktorów Tadeusza Jabłońskiego i Zenona Gralaka. W 1970 roku zainaugurowali tradycję dorocznego honorowania kapitanów najwybitniejszych rejsów morskich pod polską banderą.

Główną nagrodę Srebrnego Sekstantu fundował Minister Żeglugi, mecenasem całości była redakcja gdańskiej gazety codziennej "Głos Wybrzeża".Przesłanie "ojców-założycieli" opublikowane zostało w "Głosie Wybrzeża" z 24-27.12.1970 r:

„Ustanawiając nagrodę „Rejs Roku”, pragniemy nadać szerszy rozgłos śmiałym polskim wyprawom jachtowym, pragniemy usatysfakcjonować najlepsze kluby żeglarskie, najśmielszych w danym sezonie kapitanów i ich załogi, pragniemy jachtom, których nazwy już dziś weszły do kronik polskiego żeglarstwa morskiego, dodać nowego splendoru, pragniemy wreszcie stworzyć nowy bodziec do następnych śmiałych wypraw, aby pokazywać światu biało-czerwoną banderę.”
Słowa wciąż aktualne, stwierdzenia przyświecające posiedzeniom i rozstrzygnięciom Jury Nagrody.

Przypominamy w skrócie sylwetki twórców Rejsu Roku:

Tadeusz Jabłoński – publicysta i działacz morski, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Początkowo pracował w prasie bydgoskiej, od 1969 r. w „Głosie Wybrzeża”. W szerokiej gamie zainteresowań zawodowych miejsce szczególne zajmowała zawsze problematyka morska. Żeglarstwo i kultura morska, marynistyka stanowiły częsty temat prac z zakresu reportażu, eseju, prozy literackiej. Pracował w redakcjach „Dziennika Bałtyckiego”, „Tygodnika Gdańskiego”, redagował rocznik „Świat Żagli”. W dorobku red. Jabłońskiego znajduje się szereg wartościowych marynistycznych pozycji książkowych m.in. „Pierwszy wiatr”, „Nadbałtyckie spotkania”, „Śladami Conrada”. Inicjator wielu akcji społecznych, aktywny żeglarz – uczestnik m.in. pionierskiego opłynięcia Islandii i sforsowania pod żaglami Cieśniny Pentland Firth na s/y „Euros”. Redaktor Tadeusz Jabłoński to wybitny humanista, człowiek wielkich zasług w dziele propagowania szeroko pojętej promocji spraw morza i edukacji morskiej.

Zenon Gralak – publicysta i działacz morski, gdynianin. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w „Głosie Wybrzeża” do 1972 r. Później w redakcjach katowickiej „Trybuny Robotniczej/Śląskiej”. Publikował także na łamach miesięczników „Morze” i „Namiary”, tygodnika „Panorama” oraz roczników „Polska na morzu”, „Świat Żagli” i „Rocznik Gdański”. Autor reportaży z licznych podróży na „Darze Pomorza” i „Darze Młodzieży”, wielomiesięcznego rejsu na s/y „Sonda” z PAN. Współorganizator i aktywny działacz Społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży” i Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”. Aktywnie uczestniczył we wszelkich akcjach edukacyjnych i działaniach popularyzujących inicjatywy morskie. Całe swoje życie zawodowe i osobiste związał z morzem, edukacją morską i rodzinnym miastem Gdynią.

Dokument o nadaniu odznaczeń odczytał kontradmirał Czesław Dyrcz, gratulacje obu panom złożyła pani prof. Dorota Pyć, a sala gorącymi oklaskami podziękowała za lata pracy na rzecz wychowania morskiego i żeglarstwa.

Na zdjęciu(od lewej): kadm Czesław Dyrcz, red. Zenon Gralak, prof. Dorota Pyć, red. Tadeusz Jabłoński, kpt.ż.w. Andrzej Królikowski
Więcej zdjęć w zakładce Galeria: http://www.rejsroku.pl/?do=galeria