Rejs Roku

 

Aktualności

Śladem Nordenskjolda

Wielkim poprzednikiem kpt. Ryszarda Wojnowskiego, laureata „Rejsu Roku 2013”, badaczem, który jako pierwszy człowiek przepłynął Przejście Północno-Wschodnie, był baron Nils Adolf Erik Nordenskjold. W 1878 r. wyruszył statkiem parowo-żaglowym „Vega” z Karlskrony, a z końcem lipca opuścił Tromso kierując się na północny szlak.

Po 2 miesiącach lody zatrzymały wyprawę w zatoce Koljuczin u północnych brzegów półwyspu Czukockiego. Po 10-miesięcznym zimowaniu, 18 lipca 1879 r. „Vega” mogła kontynuować podróż w kierunku oddalonej o ok. 100 Mm Cieśniny Beringa. Wyprawa przez Japonię, Kanał Sueski wróciła do Sztokholmu. Nordenskjolda uroczyście witano 24 kwietnia 1880 r., jako zdobywcę Przejścia Północno-Wschodniego.

Adolf Erik Nordenskjold i "Vega", statek szwedzkiej wyprawy, w lodach Arktyki.

Wcześniej, w XVIII wieku penetrowały tamte rejony od strony Kamczatki, statki Wielkiej Ekspedycji Północnej, kierowanej przez oficera rosyjskiej marynarki, Duńczyka Vitusa Beringa.

Pierwszym jachtem, który pomyślnie przepłynął Przejście Północno-Wschodnie był rosyjski ”Apostol Andrey”. Załoga jachtu płynęłą na zachód od strony Cieśniny Beringa. W październiku 1998 r. jacht, usiłując przepłynąć Cieśninę Wilkickiego, tuż koło Przylądka Czeluskin, zmuszony został do odwrotu i zimowania w porcie Tiksi. W następnym roku podróż została szczęśliwe kontynuowana. Jak dotąd, tylko kilku jachtom udało się pokonać Przejście Północno-Wschodniego. Jedynymi natomiast, którym udało się opłynąć Biegun Północny w jednym sezonie, co było zamiarem także kpt. Wojnowskiego, są załogi norweskiego "Northern Passage" i rosyjskiego „Piotr I” - oba jachty dokonały tego w 2010 r.